Album „TAXI INSTRUMENTAL” tria Łona x Konieczny x Krupa już dostępny.